ABOUT

COMPANY

บริษัท เอ็นคอร์ป จำกัด ได้นำเข้า อุปกรณ์ทุ่นแรง ช่วยยก-ย้าย สินค้า ในงานผลิตและคลังสินค้า โดยเน้น ความปลอดภัยให้เป็นไปตามหลัก ของเออร์โกโนมิก (Ergonomic)

EASY

อุปกรณ์ และวิธีการของเรา พนักงานของท่านสามารถเข้าใจ และใช้งานได้ง่าย

EFFICIENCY

เอ็นคอร์ปจะช่วยท่านแก้ปัญหา เกี่ยวกับการยกและเคลื่อนย้ายชิ้นงาน โดยการจัดสรรอุปกรณ์และระบบที่มี ประสิทธิภาพสูดสุง ให้เหมาะสมกับ งานและสถานที่ของท่าน

LOW MAINTENANCE

ด้วยระบบที่เสถียร สามารถช่วยลด ค่าใช้จ่ายได้ระยะยาว อีกทั้งทางเรา พร้อมบริการหลังการขายที่รวดเร็ว