Archive For The “Service” Category

Our Service

CALIBRATION รับบริการปรับตั้งค่าให้ได้มาตรฐาน (Calibrate) และ ตรวจรับรอง เครื่องชั่ง รถบรรทุก     การกำหนดตารางเวลาสอบเทียบเครื่องชั่งเป็นระยะๆ ร่วมกับการทดสอบเป็นประจำบ่อยครั้ง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องชั่งและเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการชั่งน้ำหนักได้มาก อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุน ให้สามารถดำเนินการโดยหลีกเลี่ยงการสูญเสีย การทำงานซ้ำ หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ PREVENTIVE MAINTENANCE รับซ่อมและบำรุงรักษา Preventive Maintenance (PM) เครื่องยกสุญญากาศ ทุกยี่ห้อ บริการซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยการวางแผนเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ หรือการซ่อมแซมชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรหลังการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น และยืดเวลาการใช้งานของเครื่องจักรให้นานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลาย เพราะนอกจากจะช่วยลดปัญหาความขัดข้องระหว่างการผลิตได้อย่างแม่นยำแล้ว ยังทำให้สามารถผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย ให้บริการในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล สนใจติดต่อ 081-821-1049 หรือ Line ID : ratchapolpiti

Go Top